Là Chủ tịch Hội Di truyền học Việt Nam, Giáo sư – Tiến sĩ Lê Đình Lương được coi là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Di truyền học với hơn 50 năm cống hiến, làm việc, nghiên cứu và có nhiều thành tựu to lớn cho sự phát triển khoa học. Ông cũng đang đồng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như Phó chủ tịch các ngành Sinh học Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí “Di truyền học & Ứng dụng”, Ủy viên Liên đoàn Di truyền học quốc tế, Ủy viên các hội đồng khoa học: Khoa Sinh học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Giáo sư – Tiến sĩ Lê Đình Lương đã công bố hơn 150 tài liệu khoa học bằng tiếng Việt, tiếng Nga và tiếng Anh – trong đó có 70 bài báo, 30 cuốn sách chuyên ngành, báo cáo tại nhiều hội nghị khoa học quốc tế. Ghi nhận những đóng góp của ông cho ngành Sinh học nói chung và Di truyền học nói riêng, Giáo sư – Tiến sĩ Lê Đình Lương vinh dự được trao tặng nhiều giải thưởng danh giá như bằng khen của Thủ Tướng chính phủ về những thành tích trong công tác, Huy chương Kháng chiến Hạng Nhất, Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục, Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ.

Đội ngũ chuyên gia tại CGG Center