Tiến sĩ Đặng Xuân Hà hiện là Giảng viên chuyên khoa Ung bướu tại Khoa Y – Đại học Washington (thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri, Hoa Kỳ).

Trước đó, ông hoàn thành chương trình nghiên cứu bậc sau tiến sĩ tại Viện nghiên cứu Hệ gen McDonnell, Đại học Washington và Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Di truyền, Tin sinh và Sinh học Tính toán tại Đại học Virginia.

Đội ngũ chuyên gia tại CGG Center