Giải trình tự gen là gì?

Giải trình tự gen là kỹ thuật được sử dụng để xác định trình tự các nucleotide của phân tử ADN. Các trình tự này cung cấp dữ liệu về thông tin di truyền trong một đoạn gen.

 

Các phương pháp giải trình tự gen phổ biến hiện nay?

Hiện nay, có hai phương pháp sử dụng phổ biến trong giải trình tự ADN là giải trình tự gen bằng phương pháp Sanger và giải trình tự gen thế hệ mới NGS. 

  • Giải trình tự Sanger sử dụng để giải trình tự cho các đoạn ADN có kích thước nhỏ với độ chính xác cao. Đây được coi là tiêu chuẩn vàng để xác định trình tự, định type, xác định đột biến… và phù hợp với số lượng mẫu ít.
  • Giải trình tự NGS sử dụng công nghệ mới, cho phép giải trình tự nhiều đoạn ADN cùng lúc. Vì vậy có thể giải được những đoạn gen dài, nhiều gen cùng một lúc hoặc thâm chí toàn bộ hệ gen.

 

Tại sao nên chọn CGG Center?

 

  • MÁY MÓC HIỆN ĐẠI
  • CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU
  • CHI PHÍ HIỆU QUẢ
  • THỜI GIAN TỐI ƯU

 

Dịch vụ Giải trình tự gen tại CGG.

  • Giải trình tự Sanger
  • Giải trình tự NGS
  • Thiết kế giải trình tự gen/nhóm gen theo yêu cầu

Đối tượng vi sinh vật, thực vật, động vật, người.